Våre tjenester

På en bondegård er det viktig å ha flere bein å stå på. Vi har skog med god bonitet  som strekker seg fra Randsfjorden og oppover åssiden.  Går du langt nok, kommer du til Sætra som brukes av jaktlaget.  På veien opp kan du plukke tyttebær, nappe med deg kantareller og kaste ut kroken i skogstjernet. Planting og ungskogpleie utføres manuelt, ellers er det i dag maskinell drift både på tynning og slutthogst.  Det er i hovedsak granskog, men også noe furu og bjørk.  Vi lager selvfølgelig også fin Bjørkeved for salg.

Gårdens dyrka mark ligger langs Randsfjorden og her dyrker vi Havre og Bygg . Gården har egen redskap men leier også inn ekstern hjelp ved behov. 

De siste årene har vi etablert nye felter med Bringbær og på et godt år produserer vi mer enn 12 tonn bær. Vi har eget produksjonsrom for videreforeding, her røres og tappes også gårdens bringbærhonning.

I sommer sesongen er det folksomt på gården, og mer enn 4000 personer er innom oss i løpet av 5 uker. Da er vi 15 personer som står på, med ulike arbeidsoppgaver.