Salgsbetingelser og Vilkår

  1. Generelt

Nordre Sand Gard, org.nr. 990 303 541 (videre benevnt som «NSG») driver nettsiden nordresand.no ("Nettsiden"), hvor du kan handle varer fra NSG.

Disse generelle vilkårene (”Vilkårene”) gjelder når du som forbruker (”Kunde”) gjør en bestilling via Nettsiden. I forbindelse med at Kunden gjennomfører et kjøp via Nettsiden, må Kunden godkjenne Vilkårene.

Ved å godta NSGs Vilkår bekrefter Kunden at vedkommende har fylt 18 år og har lov til å inngå juridisk bindende avtaler. Personer under 18 år kan ikke handle på Nettsiden. Bestilling gjort i en annen persons navn (forfalskning), eller bestillinger som på annen måte utsetter NSG for risiko for økonomisk skade, rapporteres til politiet. Ved mistanke om uregelmessigheter eller misbruk av vår tjeneste forbeholder NSG seg retten til å kansellere Kundens ordre.

NSG tillater ikke bestillinger eller kjøp på Nettsiden fra personer utenfor Norge.

NSG tilstreber at informasjonen på Nettsiden alltid skal være så nøyaktig som mulig, men tar forbehold for at produkter kan være utsolgt samt eventuelle bilde- og skrivefeil på Nettsiden, for eksempel relatert til produktbeskrivelse, innhold, feilprising og/eller feil informasjon om at et produkt er på lager. NSG har rett til når som helst å rette eventuelle feil og forandre eller oppdatere informasjonen på Nettsiden. NSG er ikke ansvarlig for informasjon, herunder bilder, på NSG som kommer fra tredjeparter.

Nettsiden eies av NSG og innhold kan ikke kopiers eller brukes uten NSGs skriftlige samtykke.

 

  1. Bestilling og avtale

For å kunne gjøre et kjøp via Nettsiden, må Kunden godta Vilkårene. Ved å godta Vilkårene forplikter Kunden seg til å overholde Vilkårene i sin helhet og bekrefter samtidig å ha mottatt informasjon om NSG behandling av personopplysninger og cookies (informasjonskapsler) i henhold til NSGs Personvernerklæring som ligger synlig på egen fane.

Når Kunden fullfører en bestilling fra NSG, sender NSG en foreløpig ordrebekreftelse via e-post til Kunden. Denne foreløpige ordrebekreftelsen genereres automatisk av NSG uten manuell gjennomgang. En bindende kjøpsavtale er først inngått når NSG har gitt en endelig bekreftelse på Kundens bestilling.

 

  1. Kundeopplysninger

Kunden kan opprette en brukerkonto eller handle som gjest på NSGs Nettside. Når Kunden registrerer sin brukerkonto, blir Kunden bedt om å oppgi visse personopplysninger. Kunden bekrefter at informasjonen som oppgis av Kunden er nøyaktig og fullstendig og er ansvarlig for eventuelle feilopplysninger. Informasjon om NSGs behandling av personopplysninger finnes i NSGs Personvernerklæring.

Kunden forplikter seg til å sikre at ingen andre enn Kunden kan bruke Kundens innloggingsinformasjon. Kunden skal ikke gi brukernavn og passord til tredjeparter, og skal sørge for å oppbevare og håndtere brukernavn og passord på en slik måte at uvedkommende ikke kan få tilgang til informasjonen. Kunden skal umiddelbart underrette NSG om mistanke om uautorisert tilgang til Kundens passord. Før Kunden gir NSG et slikt varsel, er Kunden ansvarlig for alle kjøp gjort med Kundens innloggingsinformasjon.

Hvis NSG mistenker at Kunden misbruker sin brukerkonto eller sin innloggingsinformasjon eller på annen måte bryter Vilkårene, har NSG rett til å utestenge Kunden. NSG har også rett til å tildele Kunden nye innloggingsdetaljer.

 

  1. Pris og betaling

Alle kjøp på Nettsiden skjer i norske kroner (NOK). Prisene inkluderer merverdiavgift, med mindre annet er oppgitt. Prisene inkluderer ikke fraktkostnader, fakturatillegg etc. Slike tilleggskostnader presenteres som separate poster i kassen. Sluttsummen bekreftes av NSG i forbindelse med den endelige bekreftelsen som sendes til Kunden, jf. punkt 2 i Vilkårene. Ved endring i avgifts- eller momsforhold eller andre forhold som NSG ikke råder over, har NSG rett til å justere prisen inntil dagen forut for at varene sendes til Kunden.

Kunden kan velge mellom de betalingsmåtene som fremgår på Nettstedet. Se egne vilkår.

 

  1. levering og frakt

Levering av Kundens varer skjer til den adressen Kunden har oppgitt. Normal leveringstid er 2-5 virkedager fra bekreftet bestilling. I enkelte tilfeller vil varer være bestillingsvarer og leveringstiden kan være svært lang, da mange av våre varer er «sessongvarer».

I kassen vil ulike leveringsalternativer bli presentert, og Kunden velger selv hvilket alternativ NSG skal benytte for den aktuelle bestillingen.

Skulle NSG av en eller annen grunn ikke ha mulighet til å levere Kundens bestilling innen oppgitt leveringstid, vil Kunden bli informert via e-post eller telefon. Kunden kan da kansellere kjøpet ved å kontakte oss på mail ole.andre@nordresand.no. Kunden vil ved en leveringsforsinkelse ikke ha krav på annen kompensasjon enn tilbakebetaling av allerede betalt beløp.

Leveringskostnadene avhenger av hvilket fraktalternativ som er valgt og vil presenteres for Kunden i kassen. NSG tilbyr gratis frakt ved kjøp over 2000kr ved levering til en enkelt adresse.

Risikoen for varene blir overført til Kunden når Kunden mottar varene. Kunden forplikter seg til å undersøke varene umiddelbart etter mottak for å verifisere at det er riktige varer og at disse er mangelfrie.

 

  1. Angrerett

 

Kunden har i henhold til angrerettloven rett til å gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn. Angrefristen er 14 dager regnet fra den datoen Kunden mottok varene. Dersom Kunden har bestilt flere varer i en og samme bestilling utløper angrefristen 14 dager etter den dag Kunden mottar den siste varen. Rett til å utøve angreretten forutsetter at forsegling eller emballasje ikke er brutt etter levering. Angreretten er unntatt fra matprodukter og andre varer med kort holdbarhet eller er av en art som ikke egner seg for retur.

Dersom Kunden ønsker å benytte seg av angreretten, må Kunden underrette NSG skriftlig ved å sende mail til  ole.andre@nordresand.no før angrefristen utløper.

Kunden må bære kostnadene ved å returnere varen dersom angreretten benyttes. Kunden er ansvarlig for varens tilstand fra det tidspunktet Kunden mottok varen og til og med returforsendelsen. Varene må returneres innen 14 dager fra den dag Kunden varslet NSG om at Kunden ønsket å benytte seg av angreretten.

Dersom Kunden ønsker å utøve angreretten, vil NSG tilbakebetale alle betalinger som er mottatt fra Kunden, herunder leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at Kunden har valgt en annen type levering enn den billigste typen standardlevering NSG tilbyr). NSG har rett til å trekke fra et beløp tilsvarende verdireduksjon på varene dersom og i den utstrekning en slik verdireduksjons skyldes Kundens håndtering av varene som ikke har vært nødvendig for å fastslå varenes art, egenskaper og funksjon.

 

  1. Reklamasjon

Reklamasjonsretten omfatter varer som er mangelfulle i henhold til gjeldende forbrukerlovgivning. Hvis det er noen feil ved varene du har mottatt eller dersom noe mangler, må du kontakte så snart som mulig etter at feilen er oppdaget. Defekte varer som returneres til NSG skal behandles som om de var feilfrie. Ved alle typer retur er det svært viktig at varene er pakket på en slik måte at de ikke risikerer å bli skadet.

NSG står alltid for returkostnadene ved skadde eller feil varer, dvs. for godkjente reklamasjoner

NSG forbeholder seg retten til å avvise en reklamasjon dersom NSG finner at varene ikke er mangelfulle etter gjeldende forbrukerlovgivning.

Flere varer på NSGs nettside er varer som trenger kald oppbevaring, og i tilfeller der varen har blitt dårlig fordi Kunden ikke har hentet varen på hentested eller vært hjemme ved levering tidsnok vil Kunden ikke ha krav på tilbakebetaling.

 

 

  1. Force Majeure

NSG er ikke ansvarlig for forsinkelser forårsaket av omstendigheter som NSG ikke har kontroll over, for eksempel generell arbeidskonflikt, krig, brann, lynnedslag, terrorangrep, endret lovgivning eller forskrifter, tekniske problemer, feil ved elektrisitet- / tele- / dataforbindelser eller andre kommunikasjons feil eller feil eller forsinkelse i underleverandørtjenester på grunn av omstendigheter som nevnt. Slike omstendigheter vil innebære fritak for erstatning og andre sanksjoner. Hvis en slik situasjon oppstår skal NSG informere Kunden. Hvis forholdet har vart lenger enn 2 måneder, har både Kunden og NSG rett til å kansellere kjøpet med umiddelbar virkning.

 

  1. Endring av Vilkårene

NSG forbeholder seg retten til å endre vilkårene til enhver tid og uten Kundens forhåndssamtykke. Enhver slik endring vil publiseres på Nettstedet. Endringer i Vilkårene er gyldig fra Kundens godkjenning av Vilkårene i forbindelse med nye kjøp (dersom endringen knytter seg til kjøp på Nettstedet), eller fra Kundens besøk på Nettstedet (dersom endringen knytter seg til bruken av Nettstedet), eller 10 dager fra NSG informerte Kunden om endringene.

 

 
Sist oppdatert 05.12.2022